Conversie optimalisatie

Je denkt dat je alles goed hebt gedaan en dan blijven de resulaten van je online inspanningen achterwege. Wat kan de oorzaak zijn?

Wel bezoekers, maar weinig conversie

Een bekend verhaal? Je denkt online alles voor elkaar te hebben, je hebt veel geld en moeite gestoken in de website en de website trekt veel verkeer. Echter de bezoekers vullen de formulieren nauwelijks in, bestellen mondjesmaat of laten hun email adres niet achter. Oftewel er vindt te weinig conversie plaats. Hoe krijg je de conversie omhoog en dus meer resultaat van je online aanwezigheid.

Pijnpunten en Conversion Rate Optimization (CRO)

Om te begrijpen waar je bezoekers in hun ‘buyers-journey’ afhaken moet je op zoek naar waar de ‘pijnpunten’ op je website zitten. Deze ‘pijnpunten’ /  elementen op de website werken niet als bedoeld en moeten aangepast worden. Bij deze elementen moet je denken aan de bereikbaarheid van pagina’s via het navigatie menu, aan formulieren die te ingewikkeld zijn, ontbrekende of slecht geschreven CTA’s of het gebruik van weinig contrasterende kleuren waardoor teksten onduidelijk worden.

Het zoeken en verbeteren van deze elementen noemt men CRO(Conversion Rate Optimization).

CRO technieken

Om ‘pijnpunten’ in kaart te krijgen zijn er een aantal technieken. Je kunt Web metrics gebruiken om te kijken waar gebruikers afhaken, een gebruikers onderzoek doen, A/B testen of sessie opnames doen waarbij je exact kan zien hoe een afzonderlijke gebruiker door een pagina scrolled en clicked.

Start met CRO

CRO door Bloxie betekent dat we 1001 vragen aan je gaan stellen, ons inleven in je doelgroep, dat we de ‘pijnpunten’ gaan indentificeren en met een plan voor concrete verbeteringen komen. Meer conversie is dichterbij dan je denkt.